Anugerah Sinar Kepimpinan III Event Design
Date: 20th January 2018
Venue: Pusat Konvensyen Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor